ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានទាំងអស់

សិក្ខាសាលាលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ប្រធានបទ “២០១៨ ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មី”
សិក្ខាសាលាលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ប្រធានបទ “២០១៨ ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មី”
.....អានបន្ដ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Prince Finance Plc ធ្វើការសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប ជាសាខាដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១៨
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Prince Finance Plc ធ្វើការសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប ជាសាខាដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១៨
.....អានបន្ដ

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តបាត់ដំបង
ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តបាត់ដំបង
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដំណាក់កាលទី ៣
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដំណាក់កាលទី ៣
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី២
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី២
.....អានបន្ដ

ពិធីចែកអំណោយមនុស្សធម្មនៅឃុំ គោខ្ចក ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
ពិធីចែកអំណោយមនុស្សធម្មនៅឃុំ គោខ្ចក ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
.....អានបន្ដ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំពីធីសម្ពោធ ២សាខាបន្ថែមទៀត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំពីធីសម្ពោធ ២សាខាបន្ថែមទៀត
.....អានបន្ដ

លោក ហ៊ន់ សុរចនា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
លោក ហ៊ន់ សុរចនា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ទទួលបាន...
.....អានបន្ដ

កម្មវិធីប្រកួត និងពិព័រណ៍រូបថត ក្រោមប្រធានបទ “សម្រស់ធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន”
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងការរៀបចំជាកម្មវិធីប្រកួតថតរួបក្រោមប្រធានបទ “សម្រស់ធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន”
.....អានបន្ដ

ពិធីសូត្រមន្ត សាខាទួលសង្កែ
នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្ត នៅសាខាថ្មី គឺ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សាខា....
.....អានបន្ដ

ដំណើរកម្សាន្តបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក ដែលជាចំណុចត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី...
.....អានបន្ដ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំធ្វើការបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំធ្វើការបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ....
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីបានធ្វើការចែកសម្ភារសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សា ស្ពានថ្ម
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីបានធ្វើការចែកសម្ភារសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សា ស្ពានថ្ម....
.....អានបន្ដ

កម្មវិធីជួបជុំលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកប្រចាំខែតុលា
កម្មវិធីជួបជុំលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកប្រចាំខែតុលានេះ គឺជាកម្មវិធីមួយ ដែលព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី...
.....អានបន្ដ

ក្រសួងបរិស្ថាន និងព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ចុះសិក្សាទីតាំងប្រកួតរូបថត និងតាំងពិព័រណ៍
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា នេះ តំណាងដែលអញ្ជើញពីក្រសួងបរិស្ថាន និងតំណាងពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី...
.....អានបន្ដ

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានអគារសាខាថ្មី
កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី....
.....អានបន្ដ

កម្មវិធី “មាគ៌ាយុវជន” និង “ព្រីនស៍ ដើម្បីបៃតង” នៅវិទ្យាល័យទួលប្រាសាទសែនសុខ
កាលពីថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា នេះ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានរៀបចំឡើងនូវកម្មវិធី “មាគ៌ាយុវជន” និង “ព្រីនស៍ ដើម្បីបៃតង” នៅវិទ្យាល័យទួលប្រាសាទសែនសុខ....
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដឹកនាំបុគ្គលិកសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរតូច កោះរ៉ុង
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានដឹកនាំក្រុមបុគ្គលិក ប្រមាណជា ៥០នាក់ ធ្វើការសម្អាត ឆ្នេរតូច សង្កាត់កោះរ៉ុង។...
.....អានបន្ដ

បរិច្ចាគឈាម ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូមិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ គ្រឹះស្ថានមីក្រូមិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានរៀបចំកម្មវិធី បរិច្ចាគឈាម ជូនដល់ មជ្ឍមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម...
.....អានបន្ដ

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ របសគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានធ្វើពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ កាលពីពាក់កណ្តាលខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ...
.....អានបន្ដ

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មជាសាធារណៈរបស់ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (Prince Finance Plc)...
.....អានបន្ដ