ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ម.ហ-៥៨ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ដល់ជូនសេវាកម្មឥណទានដល់អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងទិសដៅលើកស្ទួយកម្ពស់ សុខមាលភាព ជីវភាពប្រជាជន និងអាជីវករទាំងអស់។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមផែនការ ពង្រីកបណ្ដាញសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលមានគម្រោងបើក ប្រតិបត្តិការជាបន្ដបន្ទាប់នាពេលខាងមុខនេះ សម្រាប់មុខតំណែងខាងក្រោមនេះ

ល.រ តួនាទី ចំនួន ទីតាំង ផុតកំណត់
០១ នាយកសាខា
២២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០២ ប្រធានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម
បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៣ ប្រធានគាំទ្រសាខា
២២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៤ ប្រធានសេវាកម្មសាខា (ប្រធានបេឡាធិការ)
២២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៥ ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាអតិថិជន (ប្រធានមន្ត្រីឥណទាន)
២២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៦ អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជន (មន្ត្រីឥណទាន)
២៩៤ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៧ បេឡាធិការ
៤៤ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៨ បុគ្គលិកបម្រើសេវាអតិថិជន
៤៤ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
០៩ បុគ្គលិកបើកបរ
២២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
១០ សន្ដិសុខ
៨៨ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
១១ បុគ្គលិកថែទាំការិយាល័យ (អ្នកសំអាត)
២២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨
១២ អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជនហាត់ការ (មន្ត្រីឥណទានហាត់ការ)
១១២ បញ្ជាក់ជូននៅប្រអប់ខាងក្រោម ២៨-០២-២០១៨

មុខតំណែងទាំងអស់នេះសម្រាប់សាខា៖
១. សាខាការិយាល័យកណ្ដាល ១០. សាខាសន្ធរម៉ុក* ១៩. សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង*
២. សាខាទួលសង្កែ ១១. សាខាបាក់ទូក* ២០. សាខាខេត្តព្រៃវែង*
៣. សាខាចោមចៅ ១២. សាខាច្បារអំពៅ* ២១. សាខាខេត្តកំពង់ធំ*
៤. សាខាខេត្តបាត់ដំបង ១៣. សាខាជ្រោយចង្វា* ២២. សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់*
៥. សាខាខេត្តសៀមរាប ១៤. សាខាវិមានឯករាជ្យ* ២៣. សាខាប៉ោយប៉ែត*
៦. សាខាខេត្តកំពង់ចាម ១៥. សាខាស្ទឹងមានជ័យ* ២៤. សាខាខេត្តកោះកុង*
៧. សាខាខេត្តព្រះសីហនុ* ១៦. សាខាក្រុងតាខ្មៅ* ២៥. សាខាខេត្តស្វាយរៀង*
៨. សាខាខេត្តកំពត* ១៧. សាខាក្រុងសួង* ២៦. សាខាខេត្តក្រចេះ*
៩. សាខាខេត្តតាកែវ* ១៨. សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ* ២៧. សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ*
២៨. សាខាខេត្តរតនគីរី*
* សាខាទាំងនេះនឹងមានគម្រោងបើកឆាប់ៗនាពេលខាងមុខ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណង ចង់បំពេញការងារផ្សេងទៀត ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter តាមរយៈ ៖ jobs@princeplc.com.kh ឬ លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០៩៦ ៣៣៥ ១១១១