ការិយាល័យកណ្ដាល
អាស័យដ្ឋាន អាគារលេខ ១៧៥CD សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នពេញ
លេខទូរស័ព្ទ (855)23 991 168
លេខទូរស័ព្ទ (855)96 255 1111
វេបសាយ www.princeplc.com.kh
Facebook Page www.facebook.com/princeplc.com.kh
អ៊ីម៉ែល info@princeplc.com.kh

សាខាទួលសង្កែ
អាស័យដ្ឋាន អាគារលេខ ២១១J, ផ្លូវលេខ ៥៩៨, សង្កាត់ទួលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ (855)23 991 168
លេខទូរស័ព្ទ (855)96 337 1111
វេបសាយ www.princeplc.com.kh
Facebook Page www.facebook.com/princeplc.com.kh
អ៊ីម៉ែល info@princeplc.com.kh

សាខាចោមចៅ
អាស័យដ្ឋាន អាគារលេខ ២១១១, ផ្លូវជាតិលេខ ៤, សង្កាត់ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ (855)23 991 168
លេខទូរស័ព្ទ (855)96 442 1111
វេបសាយ www.princeplc.com.kh
Facebook Page www.facebook.com/princeplc.com.kh
អ៊ីម៉ែល info@princeplc.com.kh