ព្រីនស៍ រៀលន៍ អេស្ដេត
អាស័យដ្ឋាន អាគារលេខ ១៧៥CD សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នពេញ
លេខទំនាក់ទំនង ០២៣ ៩៩១ ១៦៨
ម៉ោងធ្វើការ ពេលព្រឹក ០៨:០០ - ១២:00
ពេលរសៀល ០១:០០ - ០៥:00